Vanans makt är stor. Och den brukar öka med åldern.

Basic Care Unit är ett lokalt, privat alternativ inom hemtjänst och hushållsnära tjänster. Vi är helt fristående och vi har formulerat vår egen värdegrund i ett antal budord.

Livskvalitét i stunden

Drömmar, längtan och stämningar måste man fortsätta att bejaka livet ut, aldrig begränsa. Det är därför vi finns. Livskvalitet för oss handlar om att lyssna och anpassa oss, både på lång och kort sikt. Men framför allt i stunden; att på kort varsel kunna ställa om planerna. Skiner solen plötsligt varmt och livligt en tidig dag i april, så kan vi välja att gå en långpromenad istället för att till varje pris dammsuga varje vrå. Men bara om vårdtagaren vill så klart.

Kontinutet

Vi är olika, och tur är väl det. Rutiner är olika viktigt för alla. Kontinuitet i kontakt med våra hemtjänsttagare är en självklarhet för oss. Men vi är noggranna med att lyssna och ta reda på vad ”kontinuitet” innebär för var och en. Att vi alltid kommer samma tid varje dag? Eller att det alltid är samma person som kommer. Eller både och. En del gillar att det – kontinuerligt – kommer nya ansikten, nya röster och nya samtalsämnen på besök. Vi är olika, och det är därför vi finns.

Flexibilitet

Flexibilitet är ett högst flexibelt begrepp. Därför är vi väldigt bestämda med vad vi menar med ”flexibilitet”. Redan från start hade vi ambitionen att kunna erbjuda både rut-tjänster och hemtjänst till svenskar med olika etniska ursprung, inte bara svenska svenskar. Att behärska sju olika språk med ännu fler kulturella identiteter är vår högsta form av flexibilitet. Den är vi väldigt stolta över.

Basic care unit växer och behöver nya medarbetare

Är Du undersköterska ELLER har gedigen erfarenhet av att jobba inom äldreomsorg? Behärskar Du det svenska språket i tal och skrift? Hör av dig!

Basic Care Unit har hemtjänst, omsorg och hushållsnära tjänster som sin specialitet. Vår policy är att Du och Dina behov står i centrum. Detta anser vi vara en vägledning om hur vi tillsammans med Dig skall utforma våra insatser.