Hemtjänst i Jönköping

Basic Care Unit

Hemtjänst med hemkänsla

Basic Care Unit har hemtjänst, omsorg
och hushållsnära tjänster som sin specialitet.

Vår policy är att Du och Dina behov står i centrum. Detta anser vi vara en vägledning om hur vi tillsammans med Dig skall utforma våra insatser.

Den samlade kompetensen bland våra medarbetare samt vårt krav på kvalité, kontinuitet, lyhördhet och flexibilitet anser vi vara viktiga för att just Du ska uppnå det optimala målet; ett meningsfullt liv.

Gör ett tryggt vårdval – Välj Basic Care Unit

Använd den här blanketten för att ansöka om hemtjänst och välja utförare.

1. Ansökan

Du kan ansöka om hemtjänst på två olika sätt, antingen genom att kontakta kommunens växel där du ber om att få prata med en biståndshandläggare, eller så fyller du i en så kallad förenklad blankett.

Biståndshandläggaren kommer sedan att göra ett hembesök för att diskutera dina behov och ge dig all den information du bör veta om hemtjänst och vilka utförare du kan välja mellan. Du är välkommen att välja oss som utförare.

 

2. Kommunen utreder behov

Biståndshandläggaren kommer inom kort efter hembesöket att kontakta dig, antingen via mail eller telefon, för att ge dig svar på vilka insatser du har blivit beviljad.

Därefter kontaktar biståndshandläggaren den hemtjänst du har valt som utförare för att kunna planera in dina insatser och verkställa dem.

 

 

 

3. Vi kontaktar dig!

Hemtjänsten kontaktar dig strax efter biståndshandläggarens beslut och planerar in en tid för ett hembesök. Under hembesöket går vi igenom vilka insatser du har blivit beviljad och vilken kontaktperson du har blivit tilldelad.

Kontaktpersonen ska fungera som ett personligt stöd och hjälpa till på olika sätt. Vi upprättar även under hembesöket en så kallad genomförandeplan där du bestämmer hur dina insatser ska utföras. Biståndet du får ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt l

Gilla oss på facebook!

Basic Care Unit har hemtjänst, omsorg och hushållsnära tjänster som sin specialitet. Vår policy är att Du och Dina behov står i centrum. Detta anser vi vara en vägledning om hur vi tillsammans med Dig skall utforma våra insatser.